มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
วันคล้ายวันประสูติ พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ครบรอบปีที่ ๑๓๘
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำคณะผู้บังคับบัญชา กระทำพิธีถวายสักการะพระรูป พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พันเอก จตุพงษ์ มุธาวงศ์ นายทหารปฏิบัติการกรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๙๙ รูป
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ต้อนรับ ผบ.นรด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองอำนวยการรับสมัคร นศท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ให้การต้อนรับ พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม หมู่ สท.๒ มว.สท.๓ ร้อย.สท.อโณทัย สนับสนุน ฉก.นราธิวาส (ค่ายกัลยาณิวัฒนา)
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะตรวจเยี่ยมหมู่สุนัขที่ ๒ หมวดสุนัขทหารที่ ๓ กองร้อยสุนัขทหารอโณทัย
จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม หมู่ สท.๑ มว.สท.๓ ร้อย.สท.อโณทัย สนับสนุน ฉก.ทพ.๔๕
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะตรวจเยี่ยมหมู่สุนัขที่ ๑ หมวดสุนัขทหารที่ ๓ กองร้อยสุนัขทหารอโณทัย
จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม หมู่ สท.๒ มว.สท.๑ ร้อย.สท.อโณทัย สนับสนุน ฉก.ทพ.๓๓
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกและคณะตรวจเยี่ยม หมู่สุนัขที่ ๒ หมวดสุนัขทหารที่ ๑ กองร้อยสุนัขทหารอโณทัย
จก.กส.ทบ.คณะตรวจเยี่ยม หมู่ สท.๓ มว.สท.๑ ร้อย.สท.อโณทัย สนับสนุน ฉก.ทพ.๔๗
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกและคณะตรวจเยี่ยม หมู่สุนัขที่ ๓ หมวดสุนัขทหารที่ ๑ กองร้อยสุนัขทหารอโณทัย
จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม ชป.สท. จุดตรวจเกาะสะระนีย์
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจเกาะสะระนีย์
จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม ชป.สท. จุดตรวจทุ่งตาพล มว.สท.กกล.เทพสตรี
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกและคณะตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจทุ่งตาพล หมวดสุนัขทหาร กองกำลังเทพสตรี
 • มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)
  วันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มอบไข่ไก่ให้กับกำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก (ส่วนกลาง จังหวัดนครปฐม)

  อ่านเพิ่มเติม

 • วันคล้ายวันประสูติ พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ ครบรอบปีที่ ๑๓๘
  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำคณะผู้บังคับบัญชา กระทำพิธีถวายสักการะพระรูป พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  อ่านเพิ่มเติม

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ
  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พันเอก จตุพงษ์ มุธาวงศ์ นายทหารปฏิบัติการกรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๙๙ รูป

  อ่านเพิ่มเติม

 • พิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร
  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

  อ่านเพิ่มเติม

 • ต้อนรับ ผบ.นรด ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กองอำนวยการรับสมัคร นศท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ให้การต้อนรับ พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

  อ่านเพิ่มเติม

 • จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม หมู่ สท.๒ มว.สท.๓ ร้อย.สท.อโณทัย สนับสนุน ฉก.นราธิวาส (ค่ายกัลยาณิวัฒนา)
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะตรวจเยี่ยมหมู่สุนัขที่ ๒ หมวดสุนัขทหารที่ ๓ กองร้อยสุนัขทหารอโณทัย

  อ่านเพิ่มเติม

 • จก.กส.ทบ. และคณะตรวจเยี่ยม หมู่ สท.๑ มว.สท.๓ ร้อย.สท.อโณทัย สนับสนุน ฉก.ทพ.๔๕
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะตรวจเยี่ยมหมู่สุนัขที่ ๑ หมวดสุนัขทหารที่ ๓ กองร้อยสุนัขทหารอโณทัย

  อ่านเพิ่มเติม

 •    

  🐶 การประมูลสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จำนวน 66 ตัว

  3 สายพันธุ์ ลาบราดอร์ , เยอรมันเชฟเพิร์ด และ มาลีนอยส์
  วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 น.
  📍 ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  📝 เอกสารที่ใช้ในการประมูล
  กรณีบุคคลธรรมดา
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู
  กรณีนิติบุคคล
  - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
  - ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู
  📬 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)

  o14 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุฯ หมวดงบลงทุน (๒๕๖๗)         ไฟล์ excel

  o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    ไฟล์ excel

  o17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (e-bidding)    ไฟล์ excel

  o17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เจาะจง)    

  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗