free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

01 

Login Form

01

ร่วมโครงการสร้างองค์ความรู้ การดูแลผู้สูงวัยของครอบครัวกําลังพลกองทัพบก

วันที่ 30 มกราคม 2561 คุณ จรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการสัตว์ทหารบกและคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างองค์ความรู้ การดูแลผู้สูงวัยของครอบครัวกําลังพลกองทัพบก จัดโดย สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมแพทย์ทหารบก โดยมี นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร