free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

พธตกบาตร 8 800x534 พธตกบาตร 11 800x534

พธตกบาตร 12 800x534 พธตกบาตร 71 800x534

พธถวายราชสกการะ 1 800x534 พธถวายราชสกการะ 8 800x534

พธถวายราชสกการะ 12 800x534 พธถวายราชสกการะ 13 800x534

พธถวายราชสกการะ 19 800x534 พธถวายราชสกการะ 29 800x534

 พธถวายราชสกการะ 34 800x534 พธถวายราชสกการะ 38 800x534