free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีนำกำลังพล(นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการและพลทหาร)เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.เมือง จ.นครนายก

เวยนเทยน 26761 1 800x534 เวยนเทยน 26761 6 800x534

เวยนเทยน 26761 11 800x534 เวยนเทยน 26761 16 800x534

เวยนเทยน 26761 23 800x534 เวยนเทยน 26761 30 800x534

เวยนเทยน 26761 46 800x534 เวยนเทยน 26761 73 800x534

เวยนเทยน 26761 95 800x534 เวยนเทยน 26761 97 800x534