free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวน จำนวน 4 นาย เนื่องจากได้รับยศสูงขึ้น ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ประดบยศ24761 3 800x534 ประดบยศ24761 10 800x534

ประดบยศ24761 15 800x534 ประดบยศ24761 29 800x534

ประดบยศ24761 36 800x534 ประดบยศ24761 39 800x534