free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ได้ถวายราชสักการะ มอบกระบือให้เกษตรกร มอบลูกพันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกษตรกรและมอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เฉลมพระเกยรต 12 800x534 เฉลมพระเกยรต 5 800x534

เฉลมพระเกยรต 16 800x534 เฉลมพระเกยรต 20 800x534

เฉลมพระเกยรต 21 800x534 เฉลมพระเกยรต 39 800x534

เฉลมพระเกยรต 40 800x534 เฉลมพระเกยรต 41 800x534

เฉลมพระเกยรต 46 800x534