free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีประดับเครื่องหมายเหล่า กส. แล้วต้อนรับนักเรียนนายสิบ และเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ กส.ทบ. รุ่นที่ 19 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

36394 36395

36396 36397

36399 36400