free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โดยมีกิจกรรมรับมอบตู้ฟักไข่,มอบลูกพันธุ์สัตว์ปีก-กระบือ-เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับเกษตรกร และมอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0069 เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0071

เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0066 เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0064

เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0061 เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0048

เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0040 เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0034