free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะร่วมพิธีมอบประกาศนีบัตรประจำปี 2560 โดยมีนายสิบใหม่เหล่าการสัตว์ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สาขา เกษตรศาตร์ จำนวน 25 นาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

4489 4491

4492 4496