free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ได้รับมอบโรงสีข้าวและลานพื้นแข็ง จากสโมสรไลออนส์นาโกย่า นากามูระ ร่วมกับ มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0091 โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0071

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0059 โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0051

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0043 โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0039

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0036 โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0035

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0033 โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0024

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0015 โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0001