free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศึริ รองผู้บัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวน จำนวน 2 นาย  เนื่องจากได้ยศที่สูงขึ้น ณ หน้ากองบัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0040 1 2 61ตดยศเปรมแบง ๑๘๐๒๐๕ 0027 Medium

1 2 61ตดยศเปรมแบง ๑๘๐๒๐๕ 0024 Medium 1 2 61ตดยศเปรมแบง ๑๘๐๒๐๕ 0020 Medium

1 2 61ตดยศเปรมแบง ๑๘๐๒๐๕ 0007 Medium 1 2 61ตดยศเปรมแบง ๑๘๐๒๐๕ 0005 Medium