free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัติจำนวน 3 นาย เนื่องจากได้รับยศที่สูงขึ้น ณ บริเวณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0040 ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0032

ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0028 ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0023

ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0016 ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0015