free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมกิจกรรมกับคณะอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปล่อยพันธุ์ปลาสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อ่างเก็บน้ำคลองโบด จังหวัดนครนายก และนำคณะดังกล่าวเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0026 ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0035

ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0046 ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0020

ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0017 ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0006