free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพลข้าราชการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระมาศจำลอง ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0102 ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0105

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0075 ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0072

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0059 ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0049

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0046 ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0026

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0020 ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0017