free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

big

big5

Login Form

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนจำนวน 3 นาย ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก

อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0027 อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0023

อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0016 อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0013

อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0010 อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0005