free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

444

8888

Login Form

VET 7613                      พิธีเปิดและปิดการศึกษาหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 26 และ ปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ กส.ทบ. รุ่นที่ 9 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบ

VET 7647 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 พลตรีกิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีิกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

36398                      พิธีประดับเครื่องหมายเหล่า กส.ทบ.ฯ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีประดับเครื่องหมายเหล่า กส.ทบ. พร้อมต้อนรับนักเรียนนายสิบ และ เปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุานที่ 19 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

อำลาทหาร 30 4 61 ๑๘๐๕๐๑ 0022                  พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 พันเอก สมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการประจำปี 2561 ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

20180424 ๑๘๐๕๐๑ 0017                     อบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทางทหาร

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทางทหารฯ ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เฉลม พระเทพ 2 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0034                              กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โดยมีกิจกรรมรับมอบตู้ฝักไข่,มอบลูกพันธุ์สัตว์ปีก-กระบือ-เมล็ดพันธุ์ข้าว ให้กับเกษตรกร และมอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

นนร. 3 4 61 ๑๘๐๔๐๒ 0061                                               ฝึกอบรมการเกษตร

วันที่ 1-10 เมษายน พ.ศ.2561 ฝึกอบรมการเกษตรให้กับ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

สวนราชการ น.ย. 27 3 ๑๘๐๓๒๗ 0008                               ประชุมส่วนราชการฯ

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในการประชุมส่วนราชการ กส.ทบ. และส่วนราชการที่สนับสนุนโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ปดนายพน อาวโส 27 ๑๘๐๓๒๗ 0020                             พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรฯ

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 และหลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์ รุ่นที่ 45 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

4496                                พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะร่วมพิธีมอบประกาศนีบัตรประจำปี 2560 โดยมีนายสิบใหม่เหล่าการสัตว์สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.สาขา เกษตรศาตร์ จำนวน 25 นาย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  

โรงสขาว ๑๘๐๓๑๕ 0024                          พิธีมอบโรงสีข้าวและลานพื้นแข็ง

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกี่ยรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ได้รับมอบโรงสีข้าวและลานพื้นแข็งจากสโมสรไลออนส์นาโกย่า นากามูระ ร่วมกับ มูลนิธิวงศ์เจริญสิน ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

104372                 มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬานักเรียนพิการ

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬานักเรียนพิการ ชนิดกีฬาว่ายน้ำ ในการกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 "นครนายกเกมส์" ณ สระว่ายน้ำ รร.เตรียมทหาร 

อบรมศลธรรม 20 2 61 ๑๘๐๒๒๐ 0010     การอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

มอบทน 20 2 61 ๑๘๐๒๒๐ 0004                  มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลข้าราชการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

1 2 61ตดยศเปรมแบง ๑๘๐๒๐๕ 0024 Medium                                พิธีประดับยศ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศึริ รองผู้บัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารชั้นประทวน จำนวน 2 นาย เนื่องจากได้ยศที่สูงขึ้น ณ หน้ากองบัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

พฒนาหนวย 31 1 61 ๑๘๐๒๐๕ 0086 Medium                                            พัฒนาหน่วย

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการพัฒนาหน่วย ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ทดสอบรางกาย31 1 61 ๑๘๐๒๐๕ 0037 Medium                                    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

VET 9252       การอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มกราคม 2561

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0032                          พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัติจำนวน 3 นาย เนื่องจากได้รับยศที่สูงขึ้น ณ บริเวณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0026   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมกิจกรรมกับคณะอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปล่อยพันธุ์ปลาสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อ่างเก็บน้ำคลองโบด จังหวัดนครนายก และนำคณะดังกล่าวเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

 95697          ฝึกอบรมการผลิตและขยายเชื้อเพื่อควบคุมโรคและศัตรูพืช

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมการผลิตและขยายเชื้อเพื่อควบคุมโรคและศัตรูพืช ให้กับ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์ รุ่นที่ 45 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

งานวนสถาปนา28 12 60 ๑๗๑๒๓๑ 0480 Medium วันสถาปนา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 58
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 58 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

35292                        กิจกกรมถวายพระราชกุศลฯ

วันจันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพลข้าราชการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เปดชนนายพน ๑๗๑๑๓๐ 0004                          พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ปดชนตน สงกำลง ๑๗๑๑๓๐ 0003                       พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 25 และหลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายการสัตว์ รุ่นที่ 13 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ทหารปลด ๑๗๑๐๓๑ 0014 Small                      พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 พลัดที่ 2 และทหารกองประจำการที่ร้องขอสิทธิ์ลด รุ่นที่ 2559 ผลัดที่ 1  รุ่นปีที่ 2559 ผลัดที่ 2 และรุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

พธประดบยศ นนส. ๑๗๑๐๓๐ 0170 Small                พิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก จิรันตน์กฤษณ์  เหลืองจินดา รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารก(2) เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ, มอบประกาศนียบัตร, ให้โอวาสและกล่าวปิดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิทหารบก รุ่นที่ 20 (2/59) ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0075                                   พิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพลข้าราชการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระมาศจำลอง ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

วนปยมหาราช จปร. ๑๗๑๐๒๔ 0052 Small                  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องจากในวันปิยมหาราช ณ พรบรมราานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานหน้ากองบัญาการ รร.จปร.

อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0027                     พิธีประดับเครื่องหมายยศ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับน่ยทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนจำนวน 3 นาย ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก

รบสงรอง ๑๗๑๐๐๙ 0026                                      พิธีรับ-ส่งหน้าที่

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก พัฒนพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (รักษาการแทน รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก) กับ พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก(ท่านใหม่) ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เปดหลกสตร ๑๗๑๐๐๕ 0004 Small                                     พิธีเปิดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 25 และ หลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายการสัตว์ รุ่นที่ 13 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก


วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในการประชุมส่วนราชการกรมการสัตว์ทหารบกและส่วนราชการที่สนับสนุนงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก