free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

444

8888

Login Form

รบเสดจ13ก.ย.61 1 800x532สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เป็นคลังอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันมี 2 โครงการ 12 กิจกรรม 14 ฐานการเรียนรู้

พธตกบาตร 11 800x534              กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก 

เวยนเทยน 26761 16 800x534                                      กิจกรรมเวียนเทียน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีนำกำลังพล (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการและพลทหาร) เวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนเข้าพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.เมือง จ.นครนายก

ประดบยศ24761 36 800x534                                  พิธีประดับยศ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน 4 นาย เนื่องจากได้รับยศที่สูงขึ้น ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เฉลมพระเกยรต 5 800x534                           กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ได้ถวายราชสักการะ มอบกระบือให้เกษตรกร มอบลูกพันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกษตรกรและมอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ทดสอบรางกาย 74 800x534          ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพล (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์และหลักสูตรสัตวรักษ์) สังกัดโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นนส. ไหวคร 28 6 61 35 800x534                                    พิธีไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีไหว้ครูนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 21 (2/60) ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

S 8171014533214 800x535                      อบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทางทหาร

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมอบรมศิลธรรมวัฒนธรรมทางทหารฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก