free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

00000

8888

Login Form

กลุ่มเมนู

ประดบยศ ๑๘๐๑๑๗ 0032                          พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัติจำนวน 3 นาย เนื่องจากได้รับยศที่สูงขึ้น ณ บริเวณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ปลอยปลา ๑๘๐๑๑๖ 0026   ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะ ร่วมกิจกรรมกับคณะอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ปล่อยพันธุ์ปลาสานสัมพันธ์เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อ่างเก็บน้ำคลองโบด จังหวัดนครนายก และนำคณะดังกล่าวเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

 95697          ฝึกอบรมการผลิตและขยายเชื้อเพื่อควบคุมโรคและศัตรูพืช

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี จัดการฝึกอบรมการผลิตและขยายเชื้อเพื่อควบคุมโรคและศัตรูพืช ให้กับ หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์ รุ่นที่ 45 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

งานวนสถาปนา28 12 60 ๑๗๑๒๓๑ 0480 Medium วันสถาปนา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 58
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ครบรอบปีที่ 58 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

35292                        กิจกกรมถวายพระราชกุศลฯ

วันจันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพลข้าราชการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เปดชนนายพน ๑๗๑๑๓๐ 0004                          พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ปดชนตน สงกำลง ๑๗๑๑๓๐ 0003                       พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 25 และหลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายการสัตว์ รุ่นที่ 13 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

ทหารปลด ๑๗๑๐๓๑ 0014 Small                      พิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานพิธีอำลาชีวิตราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี 2558 พลัดที่ 2 และทหารกองประจำการที่ร้องขอสิทธิ์ลด รุ่นที่ 2559 ผลัดที่ 1  รุ่นปีที่ 2559 ผลัดที่ 2 และรุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

พธประดบยศ นนส. ๑๗๑๐๓๐ 0170 Small                พิธีปิดการศึกษาและประดับเครื่องหมายยศ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก จิรันตน์กฤษณ์  เหลืองจินดา รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารก(2) เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศ, มอบประกาศนียบัตร, ให้โอวาสและกล่าวปิดการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิทหารบก รุ่นที่ 20 (2/59) ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก

ถวายดอกไมจนทน ๑๗๑๐๒๗ 0075                                   พิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพลข้าราชการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระมาศจำลอง ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

วนปยมหาราช จปร. ๑๗๑๐๒๔ 0052 Small                  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องจากในวันปิยมหาราช ณ พรบรมราานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณลานหน้ากองบัญาการ รร.จปร.

อบรมศลธรรมประดบยศ ๑๗๑๐๑๗ 0027                     พิธีประดับเครื่องหมายยศ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานประดับเครื่องหมายยศให้กับน่ยทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนจำนวน 3 นาย ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก

รบสงรอง ๑๗๑๐๐๙ 0026                                      พิธีรับ-ส่งหน้าที่

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก พัฒนพล พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (รักษาการแทน รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก) กับ พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รอง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก(ท่านใหม่) ณ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เปดหลกสตร ๑๗๑๐๐๕ 0004 Small                                     พิธีเปิดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 25 และ หลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายการสัตว์ รุ่นที่ 13 ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ จังหวัดนครนายก


school

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

        โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการสัตว์ทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่  ๑๓๐/๒๘๑๗๕ ลง ๒๘ ธ.ค.๐๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๐๖/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑๗) จึงได้ยกเลิกคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑/๒๘ เรื่อง กำหนดอัตราและหน้าที่หน่วยงานในกรมการสัตว์ทหารบกที่ใช้อยู่เดิมเสียทั้งสิ้นและให้ใช้อัตรากำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประวัติโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พอสังเขป ดังนี้

             ปี ๒๔๕๓ กองทัพบกได้เริ่มจัดตั้งแผนกอัศวแพทย์ เป็นหน่วยขึ้นตรงอยู่กับกรมจเรทหารการสัตว์พาหนะทหารบก และการทหารม้า

             ปี ๒๔๕๓ พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  ซึ่งจบการศึกษาวิชาสัตวแพทย์และวิชาการทหารม้าจากรัสเซีย ได้ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนนายสิบอัศวแพทย์ทหารบก หลักสูตร ๑ ปี ในกรมจเรการสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า (ตั้งอยู่ใน ยศ.ทบ. ปัจจุบัน)

             ปี ๒๔๕๖ ได้ยกฐานะโรงเรียนนายสิบอัศวแพทย์ทหารบก เป็นโรงเรียนนายดาบอัศวแพทย์ทหารบกหลักสูตร ๕ ปี (ตั้งอยู่ที่ ม.พัน ๔ รอ.ปัจจุบัน) มี พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

             ปี ๒๔๘๘ ย้ายโรงเรียนนายดาบอัศวแพทย์ทหารบก จากถนนเศรษฐ์ศิริ ไปอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท กทม. (บริเวณโรงเรียนทหารเสนารักษ์ในปัจจุบัน)

             ปี ๒๔๙๕ กรมการสัตว์ทหารบกเป็นฝ่ายยุทธบริการ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก

             ปี ๒๕๑๕ ย้ายโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มาอยู่ที่บ้านต้นสำโรง  ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

            ปี ๒๕๔๙ ย้ายโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกมาอยู่ที่ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งมั่นสู่มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสัตวรักษ์ การเกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร 

แผนทยทธศาสตร

ปณิธาน

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กองทัพบก และประเทศชาติ 

คำขวัญ

คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมคุณธรรม มีวินัย

พันธกิจ

             ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารการสัตว์ให้มีความรู้ด้าน การสัตวรักษ์ การสัตวบาล  การเกษตรกรรมและการใช้สัตว์ทางทหาร

              ๒. ทำงานวิจัยด้านสัตวรักษ์ เกษตรและการใช้สัตว์ทางทหารรวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร หลักนิยม ตำรา เหล่าทหารการสัตว์

              ๓. ให้การบริการทางวิชาการแก่หน่วยทหารในกองทัพบก และสังคม

              ๔. ดำเนินการโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริฯ

              ๕. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

              ๖. พัฒนาสถาบัน ให้มีศักยภาพ สู่ความเป็นสากล