free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

DSC 0348 DSC 0343
DSC 0320 DSC 0317

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 ผบ.ศสท.กส.ทบ. ได้เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร รุ่นที่ 109 (2/61) มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖๘ นาย ณ สโมสรนายทหาร ศสท.