free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

DSC 0646 DSC 0574
DSC 0582 DSC 0576

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 พ.อ.วิชัย  ธารีฉัตร รอง จก.กส.ทบ.(1) เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวรักษ์ (สุนัข) รุ่นที่ 30 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 22 นาย ณ สโมสรนายทหาร ศสท.