free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

downloadracha

หน้าหลัก

DSC 0207 DSC 0217
DSC 0236 DSC 0285

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 ผบ.ศสท.กส.ทบ. เป็นประธานในการประดับยศให้กับนายหทารสัญญาบัตรที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย และ นายทหารประทวน จำนวน 2 นาย ณ สโมสรนายทหาร ศสท.