free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

DSC 0177 DSC 0162
DSC 0189 DSC 0232

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ศสท.กส.ทบ. ได้จัดงานวันสถาปนา ศสท.ฯ โดย พันเอก วิชัย  ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เดินทางมาเป็นประธานงานวันสถาปนา ศสท.ฯ โดยประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ,มอบใบประกาศให้กับกำลังพลดีเด่น,มอบทุนการศึกษา และกล่าวให้โอวาท ณ สโมสรนายทหาร ศสท.