free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD001

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

1557472638465

หน้าหลัก

DSC 0431 DSC 0476
DSC 0485 33932

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 เวลา 1430 พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ ผู้แทน ผบ.ทสส. ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์บุตรของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ด.ญ.ปภัสรา  ปราบวิชิต บุตร ส.ท.หญิง นงนุช  ปราบวิชิต ข้าราชการสังกัด ศสท.กส.ทบ. เป็นจำนวนเงิน 15,000.- บาท ณ สโมสรนายทหาร ศสท. เพื่อไว้ใช้ประโยชน์และเป็นทุนการศึกษา