free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

VRD01

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

MDC01

พันเอก ถาวร  ร่วมสุข

ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร

Login Form

หน้าหลัก

DSC 0374 DSC 0419
DSC 0432 DSC 0434

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60 พ.อ.วิชัย  ธารีฉัตร รอง จก.กส.ทบ. และคณะ ให้การต้อนรับ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พก. ในการรับฟังการบรรยายสรุป “โครงการจัดบริการสุนัขนำทาง (Guide Dogs)” และเยี่ยมชมกิจการ ศสท.กส.ทบ. ณ ศสท.กส.ทบ. อ.ปากช่อง จว.น.ม.