Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 72

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 53

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 72

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1165

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 255245

สืบค้นหาข้อมูล

ร่าง TOR

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2562 ฮิต: 48
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้อชุดม้าขี้เครื่องพร้อมแบบพิเศษและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบฝึก จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 มิถุนายน 2562 ฮิต: 47
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้ออ้านม้าขี้เครื่องพร้อมแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2562 ฮิต: 37
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อวัสดุ, เครื่ีองสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอก ม้า ลา ล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2562 ฮิต: 43
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยางพร้อมอุปกรณ์ (11 คัน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 มิถุนายน 2562 ฮิต: 54
ร่าง ประกาดราคาซื้อพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์จากต่างประเทศ 30 ตุลาคม 2561 ฮิต: 141
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 11 ตุลาคม 2561 ฮิต: 167
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้ออาหารสัตว์สำหรับ สุนัขทหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 กันยายน 2561 ฮิต: 177
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้ออาหารสัตว์สำหรับ ม้า ลา ล่อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 กันยายน 2561 ฮิต: 148
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์ 07 กันยายน 2561 ฮิต: 173