Get Adobe Flash player

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 4

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 72

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 234

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1003

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 259548

สืบค้นหาข้อมูล

ร่าง TOR

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้ออาหารสัตว์สำหรับสุนัขทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 16
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR) 05 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 10
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 มิถุนายน 2562 ฮิต: 70
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้อชุดม้าขี้เครื่องพร้อมแบบพิเศษและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบฝึก จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 มิถุนายน 2562 ฮิต: 64
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR) ซื้ออ้านม้าขี้เครื่องพร้อมแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2562 ฮิต: 56
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อวัสดุ, เครื่ีองสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอก ม้า ลา ล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 มิถุนายน 2562 ฮิต: 64
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้อรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยางพร้อมอุปกรณ์ (11 คัน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 มิถุนายน 2562 ฮิต: 77
ร่าง ประกาดราคาซื้อพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์จากต่างประเทศ 30 ตุลาคม 2561 ฮิต: 163
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) 11 ตุลาคม 2561 ฮิต: 198
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ซื้ออาหารสัตว์สำหรับ สุนัขทหาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25 กันยายน 2561 ฮิต: 207