Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

 

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 40

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 91

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 515

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1794

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 206521

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องมือกสิกรรม 17 มกราคม 2561 ฮิต: 3
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนเสบียงสุนัข สนับสนุน นขต.คลังแสง 6 คส.สบ.ทบ. จว.ร.บ. จำนวน 1 รายการ 27 ธันวาคม 2560 ฮิต: 11
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนเสบียงสุนัข สนับสนุน นขต.คลังแสง 3 คส.ส.ทบ. 27 ธันวาคม 2560 ฮิต: 11
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนเสบียงสุนัข สนับสนุน นขต.คลังแสง 27 ธันวาคม 2560 ฮิต: 8
ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารส่วนราชการและบ้านพักอาศัย 26 ธันวาคม 2560 ฮิต: 9
ผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือและวารสาร จำนวน 150 รายการ 20 ธันวาคม 2560 ฮิต: 12
ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม งานกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์พื้นที่รอบค่าย 19 ธันวาคม 2560 ฮิต: 13
ผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 9 รายการ 19 ธันวาคม 2560 ฮิต: 12
ผลการขายทอดตลาดโคเนื้อ 19 ธันวาคม 2560 ฮิต: 10
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือง "การพัฒนาการฝึกสุนัขทหารให้สอดคล้องกับการใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 22 ราายการ 14 ธันวาคม 2560 ฮิต: 10