Get Adobe Flash player

พลตรี กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 69

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 53

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 69

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1162

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 255242

สืบค้นหาข้อมูล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลือง สนับสนุน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครปฐม (กรมการสัตว์ทหารบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562 ฮิต: 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ประกอบการแต่งกาย และสิ่งอุปกรณ์ ทำความสะอาด(เพิ่มเติม) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562 ฮิต: 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ.ขนาดเล็ก เลขหมายทะเบียนจักร 4797 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562 ฮิต: 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รดส.ขนาดใหญ่ เลขหมายเลขทะเบียนจักร 16430 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562 ฮิต: 2
ประกาศผู้ไดัรับการคัดเลือกซื้อแบตตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2562 ฮิต: 7
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2562 ฮิต: 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ.ปกติขนาดเล็ก เลขหมายทะเบียนจักร 7495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กันยายน 2562 ฮิต: 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม รยบ.ปกติขนาดเล็ก เลขหมายทะเบียนจักร 7495 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กันยายน 2562 ฮิต: 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์ และสิ่งอุปกรณ์ ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร จำนวน 21 รายการ 02 กันยายน 2562 ฮิต: 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืิอง เครื่องประกอบการแต่งกาย และสิ่งอุปกรณ์ทำความสะอาด (เพิ่มเติม) จำนวน 41 รายการ 02 กันยายน 2562 ฮิต: 7