Get Adobe Flash player

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 10

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 75

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 179

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1640

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 257871

สืบค้นหาข้อมูล

ประกวดราคา

ประกวดราคา 

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือกสิกรรม จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562 ฮิต: 21
ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 05 สิงหาคม 2562 ฮิต: 34
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตว์ภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 25 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 27
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 19 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 33
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องม้าเต็มยศ จำนวน 15 รายการ 09 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 51
ประกวดราคาซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 35
ประกวดราคาซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 31
ประกวดราคาซื้อชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบพิเศษและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบฝึก จำนวน 28 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 40
ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอก ม้า ลา ล่อ จำนวน 35 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 36
ประกวดราคาซื้อานม้าขี่เครื่องพร้อมแบบพิเศษ จำนวน 1 รายการ 03 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 29