Get Adobe Flash player

กรมบัญชีกลาง

จัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสินทรัพย์ สาย กส.

สถิติผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม วันนี้ 4

ผู้เยี่ยมชม วานนี้ 72

ผู้เยี่ยมชม สัปดาห์นี้ 234

ผู้เยี่ยมชม เดือนนี้ 1003

ผู้เยี่ยมชม ทั้งหมด 259548

สืบค้นหาข้อมูล

ประกวดราคา

ประกวดราคา 

ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือกสิกรรม จำนวน 52 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2562 ฮิต: 24
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือกสิกรรม จำนวน 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 พฤศจิกายน 2562 ฮิต: 8
ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 05 สิงหาคม 2562 ฮิต: 39
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตว์ภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 25 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 29
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอกสำหรับสุนัขทหาร 19 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 38
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องม้าเต็มยศ จำนวน 15 รายการ 09 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 59
ประกวดราคาซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 43
ประกวดราคาซื้อม้าเทศใช้งานจากต่างประเทศ ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร จำนวน 2 รายการ (23 ตัว) 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 36
ประกวดราคาซื้อชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบพิเศษและชุดม้าขี่เครื่องพร้อมแบบฝึก จำนวน 28 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 47
ประกวดราคาซื้อวัสดุ เครื่องสัตวภัณฑ์และสิ่งอุปกรณ์ประจำคอก ม้า ลา ล่อ จำนวน 35 รายการ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 39