free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

 

 

Login Form

สถิติ

OS
Linux c
PHP
5.4.45
MySQLi
5.5.31
เวลา
18:44
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
25
เนื้อหา
185
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
83535

 

 
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย >>>   
     พัน.สต.กส.ทบ. ตอนที่ 1     พัน.สต.กส.ทบ.ตอนที่ 2      พัน.สต.กส.ทบ. ตอนที่ 3

 

 

 

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อ 20 มิ.ย.61 ผบ.พัน.สต.กส.ทบ. นำกำลังพล พัน.สต.กส.ทบ.
ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน  ในกิจกรรมขุดลอกคลองเพื่อปรับภูมิทัศน์
ในพื้นที่
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่