free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

 

 

Login Form

สถิติ

OS
Linux c
PHP
5.4.45
MySQLi
5.5.31
เวลา
10:49
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
16
เนื้อหา
185
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
70468

 

 
ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย >>>   
     พัน.สต.กส.ทบ. ตอนที่ 1     พัน.สต.กส.ทบ.ตอนที่ 2      พัน.สต.กส.ทบ. ตอนที่ 3

 

 

 

 ร่วมพิธีอันเชิญน้ำสงฆ์พระราชทาน

เมื่อ 30 ม.ค.61
ผบ.พัน.สต.กส.ทบ. ได้ให้การต้อนรับ พันโท เกรียงศักดิ์ สาคร
หัวหน้าชุดตรวจกองทุนชมชนทหาร กรมจเรทหารบก
โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม พัน.สต.กส.ทบ.
และดำเนินการตรวจเอกสาร
ณ ที่ทำการกองทุนชมชนทหาร พัน.สต.กส.ทบ.