Get Adobe Flash player

 

 

Login Form

สถิติ

OS
Linux c
PHP
5.4.45
MySQLi
5.5.31
เวลา
02:04
แคช
ปิดการทำงาน
GZip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
32
เนื้อหา
185
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
115333
ประวัติ กองพันสัตว์ต่าง  กรมการสัตว์ทหารบก
  
ที่ตั้งหน่วย  
  กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ บริเวณพื้นที่ บ้านดอนแก้ว (MA 9586) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ ๓,๔๒๔ ไร่
  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๒ บ้านดอนแก้ว  ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ   กองพลทหารราบที่ ๗
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   หมู่บ้านดอนแก้ว
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย
  ทิศใต้              ติดต่อกับ   แผนกสัตวบาล  กสษ.๓ กส.ทบ.
 

( แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ตั้ง กองพันสัตว์ต่าง  กรมการสัตว์ทหารบก )

ความเป็นมาของหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  หัวหน้าโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ ได้เสด็จเยี่ยม กรมการสัตว์ทหารบก ถนนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ได้นำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เรื่องให้กรมการสัตว์ทหารบกจัดตั้งหน่วยสัตว์ต่าง ไปปฏิบัติภารกิจขนส่งสิ่งของพระราชทานให้กับโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

    

พล.ต.ประดุจ  โชติประศาสน์อินทาระ   เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้สนองพระราชกระแสรับสั่ง จัดกำลังพล ๕๐ นาย สัตว์ต่าง ๖๐ ตัว ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในทันที  โดยมอบหมายให้ พ.ต.วิมล  วิวัฒน์วานิช  นายทหารโครงการกรมการสัตว์ทหารบก  เป็นหัวหน้าชุด ไปปฏิบัติงาน ร่วมกับ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจด้วยการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ เช่น ปูนซีเมนต์ ฯลฯ  และ ขนส่งสิ่งของพระราชทานได้แก่ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช จากบ้านหัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  (จุดสุดท้ายที่รถยนต์เดินทางไปถึง)  ไปยังโครงการหลวงดอยอ่างขาง เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวเขา ซึ่งเส้นทางขบวนขนย้ายเป็นทางเดินเท้าตามสันดอยสูง   ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกมีความยากลำบาก รวมระยะทางไป – กลับ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

  หลังจากปฏิบัติภารกิจได้ประมาณ ๑ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรม    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนพสกนิกร โดยเฉพาะการติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการหลวงภาคเหนือ พื้นที่ดอยอ่างขาง  ทำให้ทรงทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยสัตว์ต่าง  ช่วยทำให้การดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ดอยอ่างขาง ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

 

  

ประวัติหน่วยเพิ่มเติมสามารถ อ่าน หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ >> ที่นี่