free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

2244

พลตรี  กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

Untitled 1

พันเอก  วิสูตร   เอี่ยมเรือง

ผู้อำนวยการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 

กรมการสัตว์ทหารบก 

Login Form

"โครงการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย
ด้วยการใช้รถเกี่ยวนวดข้าวและรถยนต์บรรทุกพืชผลทางการเกษตร"

20412

  วันที่  15 - 25 พฤศจิกายน 2560 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่่๒ กรมการสัตว์ทหารบก ดำเนินการให้บริการ รถเกี่ยวนวดข้าวพร้อมรถยนต์บรรทุกพืชผลทางเกษตรก แก่ประชาชน เกษตรกร หมู่ที่ 5 ต.โนนภูมิ อ.ชุมพวง จ. นครราชสีมา จำนวน 17  ราย  รวมพื้นที่ดำเนินการ 360 ไร่   

 

43294   14170

 

43292   2921