free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

vet000

พลตรี  กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

 11111

พันเอก  วิสูตร   เอี่ยมเรือง

ผู้อำนวยการ กองการสัตว์

และเกษตรกรรมที่ ๒ 

กรมการสัตว์ทหารบก 

Login Form

P4270765

  

พิธีปลดปล่อย ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/58 และ 1/59

 

วันที่ 26 เมษายน 2560 พันเอก จิระพงศ์ แจ่มจรรยา  รอง ผู้อำนวยการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
สำหรับพลทหารกองประจำการ ณ แหล่งรวมพล กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา

 

 

P4270661 P4270666
P4270745 P4270698
P4270689 P4270755