free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

vet000

พลตรี  กิตติพันธ์   ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก 

 11111

พันเอก  วิสูตร   เอี่ยมเรือง

ผู้อำนวยการ กองการสัตว์

และเกษตรกรรมที่ ๒ 

กรมการสัตว์ทหารบก 

Login Form

P4260587

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 พันเอก ยอดธง สำราญ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก 
พร้อม คุณ เบญยาภา สำราญ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก 
เป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 พร้อมรดน้ำดำหัวให้พรแก่ กำลังพล และครอบครัว ่

 

 P4260530      P4260510

 

P4260565    P4260646

 

P4260632      0018