free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player


001

พลตรี กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผอก11

พันเอก อำนาจ จังพานิช

ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑

กรมการสัตว์ทหารบก

Login Form

พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑

           เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก จัดพิธีต้อนรับ        ทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดยมี พันเอกอำนาจ  จังพานิช ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ลานพื้นแข็งหน้า กองบังคับการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก

 ns1 61 1

 ns2 61 1