free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player


001

พลตรี กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

ผอก11

พันเอก อำนาจ จังพานิช

ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑

กรมการสัตว์ทหารบก

Login Form

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พันเอก อำนาจ จังพานิช ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ณ ลานพื้นแข็งหน้า กองบังคับการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหารบก  จังหวัดกาญจนบุรี

ns6021

 ns6022

ns6023

ns6024