สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.๖๖ ( ผจห.กส.ทบ.และ พธ.กบร.กส.ทบ.)