เครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก

กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

เป็นรูปพญานาค ๒ ตัว พันกัน ซ้อนทับกันบนเกือกม้า รองรับด้วย รวงข้าว บรรจุอยู่ในวงกลม เบื้องบนมีคำว่า " กรมการสัตว์ทหารบก" เบื้องล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า "VETERINARY & REMOUNT DEPARTMENT"

(ไม่จำกัดสีและขนาด)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘ เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๖๒  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔

 

เครื่องหมายเหล่า