วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก รับฟังข้อมูลการจัดสวัสดิการภายในหน่วยและงานที่ดินของหน่วยขึ้นตรงกรมการสัตว์ทหารบก

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และตรวจแปลงหญ้าโครงการสวัสดิการหญ้าแพงโกล่าแม่ริม สำนักงานวิสาหกิจชุมชนหญ้าแพงโกล่าและข้าวคุณภาพแม่ริม ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่