วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พบปะและอวยพรกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกรมการสัตว์ทหารบก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่