วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก กับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการสนับสนุนสัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ) จำนวน ๓ ตัว เพื่อมอบให้กับ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ณ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓  กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่