วันที่ 26 – 28  มกราคม 2567 กรมการสัตว์ทหารบก จัดการแข่งขันกีฬารายการ VRD OPEN 2024 โดยมีการแข่งขันจำนวน 2 ประเภท

ได้แก่ กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (Show Jumping) เเละศิลปะบังคับม้า (Dressage)ณ ศูนย์ฝึกขี่ม้า วิชาการขี่ม้า โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม