วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑ จุดตรวจฯ กาญจนาภิเษก ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา