วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารที่ ๑๐

สนับสนุนกองร้อยทหารพรานที่ ๓๑๐๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๓๑ ณ บ้านห้วยเอียน ตำบลหล่าวงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย