วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯป่าแปก

หมวดบรรทุกต่าง กองกำลังนเรศวร ตำบลแม่ละนา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน