วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจกับชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯหารเด็จ,

ชุดปฏิบัติการบันทุกต่างฐานฯ ๑๑๓๕ และ ชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างฐานฯ ไม้กายหมวดบรรทุกต่าง กองกำลังนเรศวร ณ บ้านโท้งนา ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน