วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมหมู่สุนัขทหารชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านผาบ่อง

และ ชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านห้วยผึ้ง หมวดสุนัขทหารกองกำลังนเรศวร  ณ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน