วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมและร่วมปฏิบัติภารกิจขนส่งร่วมกับกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรทุกต่างที่ ๗ ฐานฯม้าไต่

หมวดบรรทุกต่าง กองกำลังนเรศวร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน