วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหารจุดตรวจบ้านพะละ

หมวดสุนัขทหารกองกำลังนเรศวร ณ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก