วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะเยี่ยมชุดปฏิบัติการสุนัขทหาร จุดตรวจบ้านมอเกอร์ไทย

หมวดสุนัขทหารกองกำลังนเรศวร ณ ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก