วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กระทำพิธีรับมอบ ส.ค.ส.ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ กองบัญชาการกรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม