วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ พลตรี รณรงค์  โรจนเสน  เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เดินทางเยี่ยมการใช้สัตว์ทางทหารที่ปลดประจำการ (ล่อ)

ในการขนส่งยาเวชภัณฑ์และวัคซีน เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งสา ในโอกาสนี้ได้กรุณามอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยที่เดินทางไปเยี่ยม จำนวน ๒ ราย ณ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน